Att hävda sin manlighet

Utöver alla andra satt det två herrar på tåget idag, inte överdrivet nära varandra och utan uppenbar kontakt. Den ene började:

"Ah-hackhh-hackhhh!" (ja, han hostade).

Varpå den andre svarade:

"AH-HACKHH-HACKHHH-HAAAHHHHCCKKKHHHRRRRHRHHH!!!!"

Den sistnämnde log även ett märkligt, farfaderligt leende mot mig innan jag gick av.